CERINNO

Center za raziskave inovativnosti (v nadaljevanju CERINNO), ki deluje znotraj Laboratorija za odprte inovacijske sisteme v COBIKU, združuje, podpira in spodbuja raziskave, povezane z inovativnostjo. Center izvaja in spodbuja tako znanstvene kot tudi uporabne/aplikativne raziskave o inovacijah. Z razvijanjem in prenosom akademskega znanja v organizacije predstavlja CERINNO stičišče med znanstvenimi raziskavami in prakso.

Eden najpomembnejših ciljev CERINNO centra je predvideti, razumeti in reševati najbolj pereča vprašanja, povezana z inovacijami. Usposobljeni raziskovalci CERINNO centra se osredotočajo na organizacijsko in okoljsko dinamiko, povezano z inovacijami in ustvarjalnimi procesi znotraj in zunaj organizacije. Jedro CERINNO centra sestavljajo raziskovalci iz oddelka za Management in organizacijo (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta), ki trenutno preučujejo različna raziskovalna področja: netehnološke inovacije, mikro-osnove inovacij, poslovni model inovativnosti, management znanja, učenje, ustvarjalnosti, zanosa ter mnoga druga.

CERINNO raziskovalci izvajajo raziskave o inovacijah tako znotraj oddelkov kot tudi za zunanje organizacije. Pri tem uporabljajo več-nivojske pristop preučevanja inovacij (mikro, mezo, makro nivo) ter različne metode raziskovanja (več-nivojsko modeliranje, analiza socialnih omrežij, eksperimenti, strukturno modeliranje, itd.). Hkrati pa si v CERINNO centru prizadevajo za vzpostavljanje močnih socialnih omrežij na področju inovacij.

http://www.cerinno.si

Coinvest Venture Days 2015

The Coinvest Venture Days bring together tech startups from ‘New Europe’* and global venture investors. In...

več »

Fotogalerija

COBIK konferenca 2013

več »