COBIK konferenca 2011

”Od inovacij do uspešnih tržnih implementacij”

kdaj?v torek, 15. novembra, od 14:00 - 18:30
kje?Lila dvorana, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17

Global Innovation Scoreboard, ki ga spremljamo v Pro Inno Europe, enem od letnih poročil, ki analizira stanje inovativnosti držav in njene uspešnosti, je Slovenijo v letu 2011 uvrstila med države sledilke, s čimer je naša država v zadnjih letih napredovala iz skupine zmernih inovatorjev v skupino sledilcev. Postavila nas je ob bok Estoniji, Češki, Madžarski, Hrvaški, Hong Kongu, tako z vidika absolutne kot relativne inovacijske uspešnosti. Te države, pravijo avtorji poročila, so “far behind the innovation leaders, their different relative performance structure might be one explanation for this performance lag” (http://www.proinno-europe.eu/page/global-innovation-scoreboard-1).

Tudi to je eden od razlogov, da je tema COBIK konference 2011 usmerjena v ustvarjanje tržne uspešnosti inovacij. Slovenija namreč zaostaja za razvitimi v prevedbi dobrih idej in invencij v tržno uspešne in prepoznavne izdelke, storitve, rešitve, še posebej mednarodno.

Ne, da znanja ni – nasprotno – samo na pravi način ga je potrebno prevesti na trg. To od nas zahteva vse bolj kompleksna mednarodna tržnica, konkurenti, odjemalci in končni porabniki. Zato smo se v programu 2. COBIK konference osredotočili na razvoj novih izdelkov in storitev, se dotaknili uspešnih inovacijskih in tržnih praks ter izpostavili idejne preboje majhnih. Predstavili bomo tudi najnovejše raziskovalne ugotovitve o t.i. odprtem inoviranju in mreženju slovenskih visokotehnoloških podjetij.

Vse z istim ciljem: naučiti se povezovati znanja in discipline za tržne preboje, saj inovacija v resnici zaživi šele, ko jo porabnik ali odjemalec na trgu zazna, kupi in uporabi.

Prof.dr. Maja Makovec Brenčič
Vodja programskega sveta COBIK konference 2011

PROGRAM

13.30 - 14.00 Ustvarjativna* registracija

14.00 - 14.15 Pozdravni nagovor

Prof. dr. Dušan Mramor, dekan Ekonomske fakultete v Ljubljani
Dr. Jana Kolar, generalna direktorica Direktorata za znanost in tehnologijo, MVZT

14.15 - 14.45 Kje smo v komercializaciji inovacij?

Dr. Špela Stres, vodja finančne podenote »Komunikacija in prenos tehnologije«, Inštitut Jožef Stefan
Prezentacija
Povzetek predavanja
CV
Spletna stran

14.45 - 15.30 How to Translate New Product Development to Market Success?

Successful Product Development: Creating Connections
Prof. dr. Wim Biemans, University of Groeningen
Prezentacija
Povzetek predavanja
CV
Spletna stran

15.30 - 16.15 Primer uspešne mednarodne prakse na področju inoviranja: MOTOMAN ROBOTEC in YASKAWA Ristro

Hubert Kosler, direktor
Prezentacija
Spletna stran
CV

16.15 - 16.45 hrana za inovativni razmislek 

16.45 - 17.30 Primeri inovativnih praks COBIK-a

Bio-Instrumentacijski laboratorij: Mag. Borut Šolar, vodja, PrezentacijaCV, spletna stran
Laboratorij za bioanalitiko: Dr. Matjaž Peterka, vodja, Prezentacija, CV, spletna stran
Laboratorij za napredno instrumentacijo: Dr. Boštjan Batagelj, namestnik, CV, spletna stran
Laboratorij za sisteme z naprednimi materiali: Radovan Grapulin, namestnik, Prezentacija, spletna stran

17.30 - 18.00 Raziskava o slovenskih visokotehnoloških MSP in njihovem podpornem okolju 2011

Mag. Matevž Rašković, raziskovalec, COBIK
Prezentacija
Povzetek predavanja
CV
Spletna stran
Raziskava 2011_Analiza stanja in potreb slovenskih visokotehnoloških podjetij

18.00  Zaključne misli konference

Program konference bo povezovala prof. dr. Maja Makovec Brenčič, vodja programskega sveta konference, COBIK, in prodekanja za razvoj, Ekonomska fakulteta v Ljubljani.

* ustvarjativno = ustvarjalno + inovativno (http://dreamethicchange.com)

Predstavitveni video

COBIK Konferenca 2011, Wim Biemans

COBIK konferenca 2011

Fotogalerija

COBIK konferenca 2013

več »