COBIK konferenca 2012

Dobre razvojne ideje potrebujejo dober kapital.

kdaj?v četrtek, 25. oktobra, od 14:00 - 18:30
kje?na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, v Lila dvorani

COBIK konferenca je stičišče inovativnih idej, raziskovalnih razmislekov in poudarkov k odgovornosti do znanstveno raziskovalnih in razvojnih projektov, ki ustvarjajo nove dodane vrednosti in prepoznavnost Slovenije na mednarodnih trgih. To je tudi del poslanstva COBIKa in njegovega dnevnega delovanja. Letošnje srečanje je namenjeno pomenu kakovostnih in učinkovito izrabljenih virov za znanstveno-raziskovalne preboje visokotehnoloških MSP. Vse dobre ideje potrebujejo namreč ne le na znanju aktivne in motivirane posameznike, time in podjetja, v katerih razvojno delujejo, ampak tudi ustrezne finančne vire, ki razvojno idejo, invencijo in inovacijo podpirajo od njenega nastanka do aktivnega umeščanja na trg. Ker so tako gospodarski kot finančni trgi na nenehnem in vse bolj zaostrenem prepihu, je investitorje še toliko težje prepričati v dolgoročno podporo in "verjeti v". Zato je bila COBIK konferenca 2012 namenjena prenosu izkušenj investitorjev in drugih držav na tem področju ter odstiranju potrebnih znanj in možnosti, kako združiti vse vrste virov v uspešno celoto na trgu.

Prof. dr. Maja Makovec Brenčič, vodja programskega sveta COBIK konference 2012

PROGRAM

program cobik konferenca 2012.pdf

14.00 - 14.30 Uvodni nagovor

Prof. dr. Mojca Indihar Štemberger, prodekanja za gospodarske zadeve, Ekonomska fakulteta UL

VIDEO Mojca Indihar Štemberger

Dr. Borut Rončevič, v. d. generalnega direktorja, Direktorat za visoko šolstvo in znanost, MIZKŠ

VIDEO Borut Rončevič

14.30 - 15.00 Overcoming the innovation gap - a bridge from lab to fab *

Overcoming the innovation gap - a bridge from lab to fab.pdf

Dr. Jussi Tuovinen, podpredsednik, R&D, Operations Development, VTT (Technical Research Centre of Finland), Finska

VIDEO Jussi Tuovinen

15.00 - 15.30 Public support measures for SME innovation: some lessons from Austria *

Public support measures for SME innovation: some lessons from Austria.pdf

Dr. Michael Stampfer, direktor, Vienna Science and Technology Fund (WWTF), Avstrija

VIDEO Michael Stampfer

15.30 - 16.00  Experiences from Global Investor in High Tech SMEs *

Dr. Franz Krejs, partner in direktor za investicije, Primus Capital Partners LLC, Avstrija

VIDEO Franz Krejs

16.00 - 16.30 Odmor

16.30 - 17.30 COINVEST iniciativa

Predstavitev projekta.pdf  Uporabniška izkušnja.pdf

 

Dr. Matjaž Polak, direktor, EN-FIST in Mag. Aleš Pustovrh, vodja projekta COINVEST, COBIK

VIDEO Aleš Pustovrh VIDEO Matjaž Polak

Projekt COINVEST je skupna pobuda več slovenskih centrov odličnosti, namenjena visokotehnološkim projektom in podjetnikom. Z njim pospešujemo visokotehnološko podjetništvo. V sklopu projekta pomagamo iz podjetniške ideje narediti uspešno in rastoče podjetje. Pri tem gradimo na odlični tehnološki rešitvi, ki jo v sklopu projekta razvijemo v poslovni model ter pomagamo pridobiti sredstva, ki podjetniku manjkajo. V letu 2012 bomo prvič organizirali tudi investicijsko konferenco, kjer bomo naše podjetnike predstavili investitorjem. Projekt COINVEST deluje tudi povezovalno, saj sodelujemo z drugimi institucijami, ki pomagajo razvijati podjetništvo in komercializirati visokotehnološke projekte tako v Sloveniji kot tudi v širši regiji Srednje, Vzhodne in Jugo-vzhodne Evrope. Več informacij na www.coinvest.si.

Primer dobre prakse: Si.Zyme

Člani projekta Si.Zyme bodo predstavili njihovo tehnologijo za zmanjševanje stroškov biosinteze učinkovin za biotehnološka podjetja. Tehnologija, ki je bila razvita na Kemijskem inštitutu, znotraj bakterijskih celic omogoča razviti encimski 'tekoči trak', kar omogoči bistveno izboljšavo produktivnosti pri proizvodnji molekul. Tako lahko na primer z uporabo njihove tehnologije povečajo produktivnost proizvodnje biološko aktivne molekule resveratrol (antioksidant, ki se uporablja kot zdravilo in prehransko dopolnilo) za 500 %. S tem ima ta tehnologija potencial zmanjšati stroške proizvodnje učinkovin za zdravila v višini nekaj deset mio EUR letno. S predstavitvijo te tehnologije so leta 2010 tudi zmagali na prestižnem tekmovanju iGEM na ameriški univerzi MIT.

17.30 - 18.30 Okrogla miza: Slovenija kot stičišče visokotehnoloških investitorjev .pdf

Okrogla miza: Slovenija kot sticisce visokotehnoloskih investitorjev.pdf

 

Razprava o problemih financiranja slovenskih visokotehnoloških MSP.

 

Vodi: Prof. dr. Marko Jaklič, vodja Laboratorija za odprte inovacijske sisteme, COBIK, in redni profesor na Ekonomski fakulteti UL

 

Gostje: Mag. Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke; Mag. Ulla Hudina Kmetič, namestnica vodje Predstavništva, Evropska komisija, Predstavništvo v Sloveniji;  Mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada; Dr. Aleš Štrancar, Chief Executive and Chief Business Development Officer,  BIA Separations;

VIDEO Okrogla miza

18.30  Zaključek

VIDEO Maja Makovec Brenčič

REZULTATI RAZISKAVE MED SLOVENSKIMI VISOKOTEHNOLOŠKIMI MALIMI IN SREDNJE VELIKIMI PODJETJI 2012

 

PowerPoint (predstavitev): Raziskava med slovenskimi visokotehnološkimi MSP-ji 2012.pdf

 

PR Release (povzetek): Inovacijski barometer visokotehnoloških malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji 2012.pdf

Predstavitveni video

COBIK 2012, Uvodni nagovor

Fotogalerija

COBIK konferenca 2013

več »