Mladi naravoslovci

Te zanima veliko več, kot izveš v šoli? Neprestano iščeš nova znanja in nove izzive? Si želiš okusiti pravo znanost in spoznati raziskovalna odkritja, do katerih prihaja v tvoji neposredni bližini?

Vreme nam jo je v začetku junija zagodlo in šolske počitnice navsezadnje povozile naše načrte - delavnice Spoznaj brezpilotna letala nismo mogli izvesti. Kot so rekli kolegi s C-Astrala: proti počitnicam ne moreš zmagati :-).

Dragi dijaki, želimo vam lepe počitnice, jeseni pa skupaj novim znanjem naproti! Se vidimo septembra!06.12.2012

Zajem emisije fluorescenčnega biosenzorja

fizika, Peter Krkoč

Na dodatni šoli bom, po uvodni navezavi na preostali dve predavanji iz sklopa, podal teoretične in praktične osnove meritev absorpcije ter fluorescence neoznačene in označene RNA/DNA. 4 urni termin bo razbit na 4 dele v katerih se bodo v dveh podskl... več »01.11.2012

Načrtovanje biosenzorjev na osnovi vijačnic DNK

Računska biokemija z uvodom v bioinformatiko, Marko Vraničar

Zakaj z računi "še" v biologijo in (bio)kemijo? Kaj so teoretični modeli in kako so nam ne le v nadlego, ampak tudi v pomoč? Po iskanju odgovorov na uvodna vprašanja se bomo najprej seznanili z osnovami teoretičnega modeliranja in računanja v biolo... več »01.10.2012

Uporaba virusov v biotehnologiji in biomedicini

Virusi so najmanjši infektivni agensi, ki se lahko razmnožujejo samo znotraj žive celice. Okužijo lahko vse organizme in so povzročitelji različnih bolezni. Zaradi njihovih lastnosti pa lahko virusi služijo kot orodje pri raziskavah, kot vektorji za ... več »01.09.2012

Izdelava in karaterizacija ATP aptamernega biosenzorja

biokemija, Dr. Jan Mavri

Biosenzorji so skupina merilnih inštrumentov, ki omogočajo merjenje specifičnih snovi (analitov) v okolju na osnovi biološko občutljivega dela - bioreceptorja. Njihovo delovanje temelji na specifičnem prepoznavanju molekul, ki nastopa ob interakciji ... več »15.05.2012

Kromatografija kot orodje za proizvodnjo bioloških molekul

Biološka molekule predstavljajo danes zelo pomembno skupino zdravil za zdravljenje težkih bolezni, kot je npr. rak. Ta vrsta zdravil se proizvaja s pomočjo različnih mikroorganizmov oziroma celičnih linij, zaradi česar je poleg ciljne molekule priso... več »11.04.2012

Vsestransko uporabno optično vlakno

V okviru COBIKove Dodatne šole za nadarjene naravoslovce so dijaki obiskali COBIKov Laboratorij za senzorje in napredno instrumentacijo, ki deluje v prostorih Fakultete za elektrotehniko, v tesnem sodelovanju s fakultetinim Laboratorijem za sevanje i... več »21.03.2012

Metode določanja rastlinskih virusov

Okužba ekonomsko pomembnejših rastlin z virusi lahko povzroči velik izpad pridelka in posledično veliko gospodarsko škodo. Virusi se od rastline do rastline prenašajo z vegetativnim razmnoževanjem, s semeni, s pelodom, z žuželkami, z glivami, s para... več »16.02.2012

Ogljikovi nanomateriali

novi materiali, Katarina Mramor

Nanomaterial je snov, ki vsebuje strukture, delce ali kompozite, katerih velikost ene izmed dimenzij ne presega 100 nm in ima lastnosti nanomateriala. Lastnosti nanomateriala se zaradi njihovih izredno majhnih dimenizj znatno razlikujejo od lastnos... več »

Fotogalerija

COBIK konferenca 2013

več »