Novice

20.09.2013

Komisar Johannes Hahn obiskal tri slovenske centre odličnosti

Komisar Johannes Hahn obiskal tri slovenske centre odličnosti, COBIK, En-fist in Polimat 

Evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn je v petek, 20. septembra 2013, v sklopu obiska v Sloveniji obiskal tudi tri centre odličnosti, Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo COBIK, En-fist in Center odličnosti polimerni materiali in tehnologije Polimat. 

Srečanje je potekalo v Tehnološkem parku Brdo, kjer so ga sprejeli direktorji COjev mag. Mateja Dermastia (Polimat), Rebeka Koncilja Žgalin (COBIK) in dr. Matjaž Polak (En-fist). Na predstavitvi so dr. Hahna seznanili z doseženimi rezultati skoraj 4-letnega delovanja. Delovanje vseh treh centrov je sofinancirano iz strukturnih skladov EU. 

Dr. Matjaž Peterka, vodja Centra za biotehnologijo, COBIK, je povedal, da so COBIK ustanovila 4 slovenska visokotehnološka podjetja, vsa vodilna v svojih tržnih nišah v svetovnem merilu, in tri javne raziskovalne ustanove. V slabih štirih letih so v 5 laboratorijih med rezultati zabeležili več kot 65 inovacij, ustanovljeno spin-off podjetje in dve start-up podjetji, pridobili pa so tudi že 1,2 mio EUR novih sredstev za delovanje po 2013. Izjemne rezultate so raziskovalci dosegli zlasti na razvoju proizvodnje virusom podobnih delcev; na področju novih materialov, kjer so pri razvoju jekla in aluminija dosegli karakteristike, ki visoko presegajo lastnosti pri do sedaj uporabljanih materialih; pa tudi na področju optike in sinhronizacije, kjer dosegajo tolikšno stopnjo natančnosti pri sinhronizaciji, da je do sedaj razviti instrumenti sploh niso bili sposobni izmeriti in so morali izdelati tudi merilno napravo. Od vsega začetka je vizija COBIK usmerjena v raziskovalno odličnost v svetovnem merilu, v rezultate, ki so pripravljeni za neposreden prenos v industrijo in na trg, ter v vzpostavitev ekosistema, ki bo v obdobju po 2013 omogočal nadaljevanje globalne zgodbe v regionalnem kontekstu. V tem času je COBIK vzpostavil tudi lastno podporno okolje: oktobra letos bo izvedena že 2. visokotehnološka investicijska konferenca COINVEST in vzpostavljen specializirani biotehnološki inkubator BIO Squat. Vzpostavljene povezave. Sodelovanje na skupnih projektih z raziskovalnimi institucijami in podjetji širom sveta je pripeljalo do skupnih patentov in drugih vrhunskih raziskovalnih rezultatov. COBIK je izrazito interdisciplinaren in poleg povezovanja naravoslovnih in tehničnih znanstvenih področij deluje tudi na področju družboslovja. COBIK je edini slovenski center odličnosti, ki je vzpostavljen regionalno, izven Ljubljane.

Dr. Matjaž Polak, direktor EN-FIST centra odličnosti je predstavil njihove njihove rezultate in model delovanja, pri čemer je še posebej poudaril njihovo osredotočenost na podjetja v farmacevtski industriji, priložnosti, ki se ponujajo z razvojem novih, biološko podobnih zdravil, ter EN-FIST-ov model sodelovanja s podjetji, ki temelji na osredotočenosti na kupca in intenzivni ter pogosti komunikaciji med ljudmi tako na akademski kot tudi poslovni strani. EN-FIST je krog svojih partnerjev v gospodarstvu iz 4 soustanoviteljev razširil na 19 podjetij, v katerih so tudi podjetja iz Rusije, Avstrije, Nemčije, Švedske in Združenih držav. Vsi partnerji so bili z njihovo storitvijo in pristopom zelo zadovoljni in zaradi tega v EN-FIST-u, na osnovi sedanjih referenc, optimistično pričakujejo tako poglobitev nekaterih obstoječih projektov, kot tudi sklepanje novih pogodb na tem področju.

Center odličnosti za polimerne material in tehnologije PoliMaT je 8. Januarja 2010 ustanovila skupina javnih institucij in zasebnih podjetij. CO PoliMaT omogoča prehod odličnega znanja v izdelke in storitve v visokotehnoloških tržnih nišah, ustvarja pogoje za ustanavljanje podjetij, novih delovnih mest ter trajno ekonomsko rast in prehod v nizko-ogljično družbo. Mag. Mateja Dermastia, direktorica  center odličnosti Polimerni materiali in tehnologije – CO PoliMaT je predstavila dosežene rezultate, ključne dosežke v mednarodnem in slovenskem poslovnem okolju ter načrte za prihodnost. CO PoliMaT združuje vodilne raziskovalce in strokovnjake različnih področij, kot so kemija, fizika, farmacija, biotehnologija, medicina ter strojništvo, in z interdisciplinarnostjo ustvarja pogoje za znanstveno odličnost. Raziskave CO PoliMaT se osredotočajo na multifunkcionalne materiale s pomočjo nanotehnologij in z uporabo obnovljivih materialov. Center razvija aplikacije za industrijo, medicino, kmetijstvo, gradbeništvo, obnovljivo energijo in elektroniko. CO PoliMaT vodi ustanovitev Globalne Biopolimerne Mreže (Global Biopolymer Network) v sodelovanju z vodilnimi institucijami na tem področju iz Evrope, ZDA in Afrike. Poudarila je, da so se centri odličnosti izkazali kot zelo primeren, obetaven model, ki omogoča SME dostop do R&D in jim zagotavlja podporne storitve v procesu inoviranja, prilagojene njihovim potrebam. Podpora strukturnih skladov EU pri vzpostavljanju in razvoju centrov odličnosti in podobnih mehanizmov, se kaže kot pomemben pristop in ukrep za spodbujanje konkurenčnosti in inovativnosti v državah EU in s tem prispevajo k enakomernejšemu razvoju regij EU. 

Foto: Peter Irman

Coinvest Venture Days 2015

The Coinvest Venture Days bring together tech startups from ‘New Europe’* and global venture investors. In...

več »