Kontinuirna kromatografska izolacija izooblik monoklonskih protiteles

Trajanje: 1.3.2016 - 28.02.2019

vodja: prof. dr. Aleš Podgornik 

Monoklonska protitelesa (mAbs) predstavljajo danes najpomembnejša biološka zdravila, ki omogočajo zdravljenje mnogih težko ozdravljivih bolezni, kot je npr. Rak. mAbs so proteini velikosti okrog 150 kDa, njihova biološka funkcija pa je definirana s postranslacijskimi modifikacijami. Zaradi tega lahko isto protitelo nastopa v več tisoč oblikah, izolirati pa je potrebno samo ciljno obliko, kar znatno poveča kompleksnost izolacije. Tipično se za to uporabljajo kromatografske kolone z dokaj položnimi gradienti spiranja, ki podražijo izolacijo na preparativnem nivoju.

Eden izmed možnih načinov znižanja proizvodnih stroškov je prehod iz šaržnega na kontinuiren način izolacije, kar tipično zmanjša volumen kromatografskih kolon a znatno poveča kompleksnost sistema. Način, ki se pogosto uporablja, je t.i. simuliran gibljivi sloj (ang. simulated moving bed – SMB), kjer s preklapljanjem ventilov simuliramo gibanje stacionarne faze. Tak sistem se uporablja pri ločevanju kiralnih komponent, pri katerih ločba poteka pri konstantni sestavi mobilne faze, torej brez gradientov. Šele v zadnjem času so bili razviti kompleksni kontinuirni kromatografski sistemi (ang. MCSGP), ki omogočajo vzpostavljanje gradientov, ki pa so pretežno še vedno v fazi razvoja.

Najnovejše raziskave na področju ionsko-izmenjevalnih (IEX) kromatografskih nosilcev so pokazale, da se lahko ponovljiv položen pH gradient generira kot posledica titracije IEX skupin na nosilcu pri stopenjski spremembi ionske moči mobilne faze. To odpira možnost uporabe dokaj preproste verzije kontinuirnega sistema za izolacije različnih izooblik mAbs.

Projekt je razdeljen v štiri glavne sklope. Prvi sklop je postavitev cikličnega kontinuirnega kromatografskega sistema, ki je v osnovi podoben MCSGP sistemu, le da je bistveno preprostejši, saj ni potrebe, po tvorbi gradienta mobilne faze s črpalko. V osnovi bo sistem sestavljen iz dveh kolon enakega tipa pri čemer bomo vzorec izmenjaje nalagali na eni koloni, na tisti, kjer ne bo nalaganja, pa bomo izvajali ločbo izooblik z induciranim pH gradientom in recklirali nečiste frakcije s produktom. Testirali bomo njegovo robustnost in ponovljivost.

Drugi sklop bo razvoj kromatografskih kolon, ki bodo vsebovale šibke in močne IEX skupine. Za učinkovito izrabo induciranega pH gradienta v preparativne namene potrebujemo močne IEX skupine za vezavo protitelesa in šibke IEX skupine, ki niso dostopne protitelesu in ustvarjajo robusten pH gradient. Izvedli bomo eksperimente z različnimi razmerji šibkih in močnih IEX skupin ter s tem za konkreten tip mAbs-ov ustvarili optimalni induciran pH gradient ter kapaciteto.

Tretji sklop bo razvoj graftiranih monolitnih nosilcev s šibkimi in močnimi IEX skupinami. Prednost uporabe monolitov je v tem, da imajo tokovno neodvisne lastnosti kar omogoča delovanje pri visokih linearnih hitrostih torej posledično večjem številu ciklov na časovno enoto. Pripravili bomo grafitrane monolite tako, da bomo na površino por monolita vnesli šibke IEX skupine ter nato graftirali polimerne verige z  z močnimi IEX skupinami. Pri dovolj visoki gostoti se linearne verige postavijo pravokotno na podlago zaradi odbojnih sil med močnimi IEX skupinami. Ker dostopajo protitelesa iz mobilne faze v pori na površino nosilca, se adsorbirajo na močne IEX skupine preden pridejo do šibkih, zato ne vplivajo na induciran pH gradient. Lastnosti takega monolitnega nosilca spreminjamo z deležem šibkih IEX skupin, ki jih pretvorimo v polimerne verige, kot tudi z dolžino teh verig.

Četrti sklop predstavlja razvoj procesa izolacije mAbs na osnovi kontinuirne kromatografije in induciranega pH gradienta. Uporabili bomo oba tipa prej optimiranih kromatografskih nosilcev. Nalagali bomo realne vzorce in optimirali tako kolone kot delovanje sistema, izvajali ustrezno analitiko kvalitete in čistosti produkta ter definirali optimalne protokole.

podrobnosti projekta

 

Coinvest Venture Days 2015

The Coinvest Venture Days bring together tech startups from ‘New Europe’* and global venture investors. In...

več »

Fotogalerija

COBIK konferenca 2013

več »