Reference

Inovacije

Od januarja 2010 do decembra 2013 so raziskovalci COBIK kot rezultat svojega raziskovanja identificirali 89 inovacij. Spodaj so navedeni nazivi inovacij, ki jih je že presojal in potrdil strokovni svet.

 1. Uporaba grafičnih procesnih enot (GPU) v doslednem realnem času
 2. Frekvenčno sito s keramičnim dielektričnim resonatorjem, integrirano na tiskano vezje
 3. Sistem detekcije faze z zmanjšanim vplivom napak elementov in nastavitvijo odmika izmerjene faze za namen fazne korekcije signala s pomočjo fazno sklenjene zanke
 4. Prototip faznega detektorja za merjenje dolgotrajne fazne stabilnosti
 5. Merjenje dodanega faznega šuma RF komponent ali RF prenosnih sistemov
 6. Avtomatski navijalnik optičnega vlakna kratkih dolžin na kolute majhnega premera
 7. Izboljšan postopek določanja gostiteljskega kroga bakterifagov v mikrotiterskih ploščicah
 8. Aktivacija litičnega spektra bakteriofagov
 9. Postopek izolacije bakteriofagov specifičnih za Campylobacter
 10. Postopek namnoževanja bakteriofagov specifičnih za Campylobacter
 11. Univerzalno ohišje za testiranje novih monolitnih kromatografskih materialov
 12. Innovation: Robust treatment plans optimization that takes into account uncertainties
 13. Topology and physical layer for machine protection systems
 14. Prototype: Windows installer for EPICS
 15. New Technology: Fast interlock system controller
 16. New Technology: Versatile FPGA platform
 17. Prototype: Generic platform CCCP
 18. Use of Enterprise Architect for requirements modelling and risk analysis
 19. Reflective Memory over Ethernet
 20. Control System Studio - CSS
 21. Monitoring filtrov z aktivnim ogljem za čiščenje pitne vode
 22. Analogna in digitalna obdelava signalov in več kanalni vzorčevalniki periodičnih pojavov v biosenzoriki
 23. Programsko orodje za načrtovanje in analizo dvokomponentnih aptamernih sond
 24. Afinitetna kromatografija na CIM kromatografskih nosilcih na osnovi afinitete aptamerov
 25. Idejni in grobi izvedbeni projekt celice za proizvodnjo fulerenov in nanocevk
 26. Sistem za merjenje električnih lastnosti pri visokih temperaturah
 27. Prototype: Real time UDP stack
 28. "Innovation: Method of packaging of software for installation in large systems"
 29. Innovation: Ethernet as a real-time network
 30. New Technology: Real-time UDP stack
 31. High performance Network test code
 32. Prototype: Control System Packaging
 33. Regulacija zakasnitve signala z uporabo optičnega vlakna s kovinsko zaščito
 34. Stabilizacija dolžine optične prenosne poti s hitrim tokovnim uglaševanjem laserja
 35. Digitalno nastavljivi fazni sukalnik z uporabo preklopa zakasnilnih linij za majhne korake
 36. Sistem za stabilizacijo delovne točke MZM s prehodno izmerjenimi vrednostmi drugega harmonika
 37. EPICS Channel Access fault tolerance via use of directory service
 38. Employing an off-the-shell digitizer as a platform for development of radiation monitors
 39. Timestamping of acquired data in EPICS with Action records
 40. Podpora virtualnih pospeševalnikov v sistemu za sinhronizacijo
 41. Design of medical accelerators user interfaces
 42. Generic Data Acquisition API (Application Programming interface)
 43. Centralizirani "top down" pristop h konfiguraciji krmilnega sistema za pospeševalnike
 44. Nov algoritem za izračun kinematike v strojno realiziranem krmilniku motorjev
 45. Novel implementation of mains frequency tracking for timing systems
 46. Automation framework for commissioning and maintenance procedures of accelerator systems
 47. Izboljšan vmesnik in protokol za sočasni prenos podatkov v realnem času z deterministično zakasnitvijo ter podatkov z nižjo prioriteto
 48. Kombinacija industrijskega in akademskega pristopa k razvoju krmilnega sistema za velike fizikalne eksperimente
 49. Parallel accelerator operation (virtual accelerator)
 50. EPICSv4 Real-Time Data Distribution Protocol
 51. Poenotena platforma za krmilne sisteme nevtronskih eksperimentov
 52. Slovensko umetno drevo izdelano s pomočjo nanotehnoloških rešitev -  Razvoj uporabe ogljikovih nanocevk  za ožičenje umetnega drevesa,  glavnih vej, vejic in listov
 53. Slovensko umetno drevo izdelano s pomočjo nanotehnoloških rešitev -  Postopek izdelave umetnega lista s pomočjo tehnologije 3D tiskanja
 54. Kompozit z magnetostrikcijskimi in feroelektričnimi lastnostmi
 55. Postopek namnoževanja bakteriofagov specifičnih za Campylobacter v kontrolirani atmosferi in tekočem gojišču
 56. Mikropretočni fluorometer
 57. Slovensko umetno drevo izdelano s pomočjo nanotehnoloških rešitev -  Umetni list izdelan iz nanokristalinske celuloze
 58. Nosilec za merjenje dielektričnih lastnosti pri nizkih temperaturah
 59. Dostava korekcijskega signala za stabilizacijo optične poti v topologiji točka-več točk z uporabo digitalne podatkovne povezave
 60. Merjenje dolžine optične poti s spremembo modulacijske frekvence
 61. Fazno moduliran optoelektronski oscilator z zmanjšanim stranskim rodom valovanja
 62. Regulacija zakasnitve optičnega signala s temperaturno regulacijo rebrastega koluta
 63. Regulacija frekvence optoelektronskega oscilatorja s povratno vezavo
 64. Hitra izolacija in koncentriranje oligonukleotidov v SELEX postopku
 65. Selektivna elucija s komplementarnimi oligonukleotidi v aptamerni afinitetni kromatografiji
 66. Kontinuirano pomnoževanje bakteriofagov
 67. Sistem za desorpcijo celic s površine
 68. Enostaven reaktor
 69. Laboratorijski eksperimentalni reaktor za hidrotermalno fotokatalizo (razpad vode) pri sub-kritičnih pogojih
 70. Sinteza polimernih keramičnih prekurzorjev za silicijev karbid (SiC)
 71. Naprava za merjenje toplotne prevodnosti nizko toplotno prevodnih materialov
 72. Priprava za testiranje trdnosti stekla
 73. Fotoreaktor s 400W živosrebrovo sijalko
 74. Izboljšanje mehanskih lastnosti čistega aluminija z dodatkom polimernega prekurzorja v trdni obliki
 75. Izboljšanje mehanskih lastnosti aluminijevih zlitin z dodatkom polimernega prekurzorja v trdni obliki
 76. Aptamers for lung cancer cells A549
 77. Metoda za aktivacijo infektivnosti bakteriofagov na hidrofobnih površinah
 78. Porozen material za konstrukcijo umetnega lista in absorpcijo energije
 79. Innovation: Implementation of an Alarm System Using Agents and Actors
 80. Development Environment for a Neutron Source Accelerator
 81. Innovation: Remotly configurable control unit (Control Box)
 82. Recommendation: Nominal Device Support
 83. New Technology: FPGA implementation of Beam Current Monitor System
 84. Recommendation: Test plan designs
 85. Innovation: Measuring Optic Fiber lenght with FPGA
 86. New Technology: Accelerator Driven System (ADS) Control System (CS) design
 87. Recommendation: Continuous integration tools
 88. Smart objects data hub and gateway
 89. Combined NaF and FDG PET/CT for assessment of bone metastases