Reference

Patenti

 1. Naprava za stabilizacijo dolžine optične poti  (A device for stabilising the optical-path length)
 2. Fazni sukalnik z zmanjšanim vplivom napak (Phase shifter with a reduced influence of errors)
 3. Determination of Layer Thickness
 4. Naraščanje koncentracije kisika v bioprocesnem mediju kot merilo zaključka proizvodnje bakteriofagov z bakterijami rodu Campylobacter
 5. Pretočna merilna naprava fluorescence z visokim razmerjem signala proti ozadju z modulirano vzbujevalno svetlobo in digitalno filtracijo meritev
 6. Kontrolirana selektivna elucija v afinitetni kromatografiji
 7. Sistem za sinhronizacijo krmilne frekvence v pospeševalniku delcev
 8. Bioreaktorski sistem za kontinuirno gojenje bakteriofagov
 9. Spiranje celic s površine
 10. Postopek regulacije in stabilizacije frekvence optoelektronskega oscilatorja
 11. Postopek za izbolšanje slabljenja stranskih rodov nihanja optoelektronskega oscilatorja
 12. Umetni list