Center za biotehnologijo

Inkubator

Biotehnološki inkubator BIO Squat je osredotočen na biotehnologijo in vede o življenju in vzpostavlja okolje za boljše delovanje tako start-upov kot že uveljevljenih podjetij. V tesnem sodelovanju z mrežo partnerjev zagotavljamo strokovno tehnično, logistično, raziskovalno, projektno in administrativno podporo ter uporabo vrhunske raziskovalne opreme  biotehnološkim podjetjem z visokim potencialom rasti.

Naši prostori so v Ajdovščini, takoj ob izhodu s hitre ceste Ljubljana-Nova Gorica.

RAZISKOVALNE STORITVE

 1. Zagotavljanje vrhunskih raziskovalnih storitev s področja instrumentacije, optike, bioanalitike, novih materialov, kontrolnih sistemov, avtomatizacije.
 2. Uporaba raziskovalne opreme
 3. IP management
 4. Technology transfer
 5. Strateško svetovanje

PROJEKTNE STORITVE

 1. Priprava, tudi zahtevnih, projektov za prijave na razpise
 2. Vzpostavitev ustreznih raziskovalno-razvojnih partnerstev
 3. Vodenje projektov
 4. Administrativno vodenje dobljenih projektov, poročanje
 5. Komuniciranje
 6. Priprava dogodkov

PODJETNIŠKE STORITVE

 1. Povezava ideje, podjetja s finančnimi viri/trgi in strateškimi partnerji – lastna investicijska platforma
 2. Razvoj od ideje do podjetja – no CEO, no problem
 3. Priprava poslovnega načrta
 4. Analize trga
 5. Trženjsko svetovanje za visokotehnološke (biotehnološke) nišne trge
 6. Organizacija poslovanja visokotehnoloških podjetij
 7. HRM
 8. Podjetniško izobraževanje