Novice

21.10.2016

Prosto delovno mesto (prijave zaključene)

asistent z doktoratom / redna zaposlitev za obdobje enega leta

Ime delovnega mesta  

ASISTENT Z DOKTORATOM  

 

Opis delovnega mesta oziroma obseg dela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • samostojno raziskovalno delo – izvajanje širših znanstveno - raziskovalnih del ter obravnava širše problematike s področja raziskovanja,
 • sodelovanje pri preučevanju in razvijanju konceptov, teorij in metod ter prenosa teorije v prakso,
 • sodelovanje pri izvajanju domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov in programov ter zahtevnih nalog,
 • izdelovanje pomagal za lastno in širšo uporabo,
 • vzpostavljanje in vzdrževanje strokovnih stikov z uporabniki raziskovalnega dela ter z domačimi in tujimi znanstveno - raziskovalnimi ustanovami,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami in potrebni sredstvi za izvedbo raziskovalnega dela,
 • objavljanje izsledkov raziskovalnega in strokovnega dela,
 • sodelovanje pri znanstvenih in strokovnih posvetovanjih s prispevki z raziskovalnega področja,
 • priprava študijskega predmetnika ter sodelovanje pri občasnih skupnih projektih in nalogah,
 • opravljanje drugih nalog ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta in druge naloge po nalogu neposredno nadrejenega.
Odgovornosti
 • za potek in rezultate raziskave in za strokovno in pravočasno izvedbo ostalih del,
 • za varno delo,
 • za opremo oziroma delovna sredstva.

Zahtevnost 

izjemno pomembna, najbolj zahtevna dela

Izobrazba in delovne izkušnje 

doktorat znanosti (prejšnji) ali III. bolonjska stopnja

 

Posebna znanja in sposobnosti 

organizacijske sposobnosti lastnega dela, inovativnost

Rok prijave 

24.10.2016 na hrm@cobik.si

Coinvest Venture Days 2015

The Coinvest Venture Days bring together tech startups from ‘New Europe’* and global venture investors. In...

več »